Stena Fastigheter AB

BL El & Design AB har under det gångna året utfört omfattande armaturbyten av belysningsarmaturer inom trapphus, källare, gårdar samt garage åt Stena Fastigheter AB.

Vi har tagit fram kostnadskalkyler samt beräknat besparingskalkyler vid byte av armaturer till nya av typ LED. Detta har utförts inom områdena Sätra, Bredäng, Vårberg, Stocksund, Solna/ Bergshamra. Arbetet har skett på Förtroendeentreprenad.

Vi sponsrar

Certifikat

UC Sigill

Go To Top